Tietosuojaseloste

Tämä on T-Mafia.fi-verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 12.2.2020.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
T-Mafia / Kizzas-netti (Y-tunnus: 1936758-2)
Osoite: Ratamokatu 17 D 27, 55800 IMATRA

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Minna Laamanen / 0451312665 / t-mafia@t-mafia.fi

T-Mafia sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojensa käsittelyyn OMA TILI- sivulla, jossa asiakkaalla on mahdollisuus rajata tietojensa käyttöä.
Kerromme tässä tietosuojaselosteessa asiakkaillemme, kuinka heidän henkilötietojansa käsitellään. Asiakkaan tulee hyväksyä tietosuojaselosteemme käyttääkseen T-Mafia:n verkkopalveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:
* Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen asiakkaalle
* Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
* Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
* Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
Tunnistamistiedot, kuten:
* Nimi
* Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
* Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
* Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
* Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
* Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
* Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
* Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
* Tuotearvostelut
* Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
* Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi T-Mafia:sta.
Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään
* Asiakassuhteen ylläpitämiseen
* Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin (kirjanpito ym. lailliset velvoitteet)
* Verkkokauppamme toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
* Asiakaskokemuksen parantamiseen
* Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
* Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen
* Väärinkäytösten estämiseen
* Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja T-Mafia:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
T-Mafia säilyttää asiakastietoja Suomessa ja verkkokaupan asiakastiedot säilytetään verkkokauppaohjelmistossa maksimissaan 5 (viisi) vuotta. Verkkokauppa sijaitsee EU:n ulkopuolella Iso-Britanniassa (huom: Brexit 2020) maailman yhdellä luotetuimmalla verkkopalveluntarjoajalla, Webhosting UK:lla. Rekisterinhallintajärjestelmät sekä palvelimet ovat suojattu käyttäjätunnuksilla ja vahvoin salasanoin tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain T-Mafia:n omilla työntekijöillä tai T-Mafian valtuuttamilla luottohenkilöillä. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.
Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida T-Mafia:n järjestelmistä. Anonymisoinnin jälkeen asiakastiliä ei voi palauttaa.
Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
* Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
* Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
* Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
* Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:
* Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista (OMA TILI)
* Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
* Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa asetuksiasi OMA TILI-sivulla.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla kirjallisesti yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot).
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää T-Mafia:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
t-mafia@t-mafia.fi

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

T-Mafia on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.
Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä (uutiskirjeitä). Vaihtoehdot löydät OMA TILI-sivulta.
Asiakas voi koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää T-Mafia:a poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia (uutiskirje) varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle (pankki) taholle. Emme käytä tällä hetkellä kolmannen osapuolen tarjoamaa mainostuksessa käytettävää viestintäpalvelula.
Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikkatarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille lain vaatimilla ehdoilla. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
* Analytiikka- ja tilastointikumppaneille (Google Analytics)
* Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
* Maksunvälittäjälle
* Laskuoperaattorille

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin. Tutustu yksityisyystoimintoihin OMA TILI-sivulla.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Sivustomme käyttää evästeitä (cookies). Tieto, jota kerätään evästeillä ovat IP-osoite, selaintyyppi, laajakaistapalveluntarjoaja (ISP), käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja aika sekä muuta tietoa, jotka liittyvät navigointiin. Evästeet eivät kerää tietoa henkilöllisyydestäsi.
Evästeiden keräämien tietojen avulla analysoimme sivustojemme käyttöä ja siten kehitämme sivustomme käyttäjäkokemusta käyttäjäystävällisemmäksi. Tietoa käytetään ainoastaan yrityksessä sisäisesti, eikä välitetä kolmansille osapuolille tai toisille henkilöille yrityksen ulkopuolelta.

Käytämme evästeitä toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Toiminnallisia evästeitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen (kirjautuu sisään asiakastilille), kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käytön hyväksyminen on pakollista, muutoin verkkokauppaohjelmisto ei voi toimia täydellisesti.

Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. (Google Analyticsin tietojen käsittely pop-up-linkki) Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.
SOME-eväste:
Käytämme AddThis-lisäosaa, jotta voit halutessasi jakaa sivustoltamme sisältöä SOME:ssa. Tämä lisäosa auttaa sinua näkemään kuinka monta kertaa jakamasi sivu on jaettu kaiken kaikkiaan.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
t-mafia@t-mafia.fi

T-Mafia on noudattanut näitä samoja käytäntöjä jo ennen kuin GDPR astui voimaan!